Hotelový investiční program

KAŠTIEĽ BOCIAN

Váš apartmán může být zařazen do našeho exkluzivního hotelového programu, kde se každý majitel apartmánu automaticky stává členem Klubu 99 a investičním partnerem projektu.

Ze své pozice partnera projektu máte právo zvolit si dva způsoby zhodnocení své investice.

Partner projektu pověří provozem svého apartmánu renomovanou správcovskou společnost za daných podmínek:

  • Vytěžování výhradně správcovskou společností, garance výnosu 1 ve výši 3% z hodnoty investice ročně (očekáváme za druhý kalendářní rok 4,5% z hodnoty investice, za třetí rok 6% z hodnoty investice)
  • Po dobu tohoto programu partner projektu neplatí žádné správcovské poplatky ani poplatky za energie, má zaručený příjem, který neklesne pod smluvně dohodnutou hranici, ale může být jen stejný, nebo vyšší2.
  • 3% zaručený roční zisk je vyplácen investičním partnerem v kvartálních platbách.

(1) počítá se hodnota investice bez DPH a zisk (výnos) je před zdaněním (daň z příjmu)
(2) alikvótní částka ze zisku z vytěžování nemovitosti a z hospodářského výsledku ostatních provozů rozdělená na základě ekvivalentů

Partner projektu si vytěžuje svoji bytovo-apartmánovou jednotku sám, platí předepsané měsíční společné  poplatky, včetně skutečně spotřebovaných energií a zálohových plateb dodavatelům energií.

VÁŠ APARTMÁN = VÁŠ PRIESTOR

Váš apartmán môžete využívať počas majiteľských dní v rámci celého roka. Váš apartmán tak i naďalej zostáva Vašim osobným priestorom, kde si môžete relaxovať s rodinou či priateľmi vždy, keď budete chcieť.

BEZSTAROSTNOSŤ

Postaráme o údržbu, čistotu aj obsadenosť Vášho apartmánu i celého komplexu. Vy si tak môžete naplno užiť Váš apartmán a Vaše pravidelné výnosy bez ďalšej časovej alebo finančnej záťaže.

ATRAKTÍVNY PASÍVNY PRÍJEM

Okrem výnosov z Vašej investície získate aj pravidelný pasívny príjem z prenájmu Vášho apartmánu v čase, keď v ňom zrovna nebudete.

FÉROVÁ VYŤAŽENOSŤ

Apartmány budú vyťažované férovo a rovnomerne tak, aby mali všetky podobnú mieru obsadenosti. Všetky náklady spojené s prevádzkou apartmánu (energie, TV, internet, základná správa) sú zahrnuté v hotelovom programe.

LUXUSNÁ VYBAVENOSŤ

V komplexe sa tiež bude nachádzať recepcia – fyzická i online, ktorá zabezpečí jeho bezproblémový chod. Využiť môžete wellness, fitness, zámocký park, vinotéka, či galériu.