Hotelový investiční program

KAŠTIEĽ BOCIAN

Váš apartmán může být zařazen do našeho exkluzivního hotelového programu, kde se každý majitel apartmánu automaticky stává členem Klubu 99 a investičním partnerem projektu.
Ze své pozice partnera projektu máte právo zvolit si dva způsoby zhodnocení své investice.

Partner projektu pověří provozem svého apartmánu renomovanou správcovskou společnost za daných podmínek:

  • Vytěžování výhradně správcovskou společností, garance výnosu 1 ve výši 3% z hodnoty investice ročně (očekáváme za druhý kalendářní rok 4,5% z hodnoty investice, za třetí rok 6% z hodnoty investice)
  • Po dobu tohoto programu partner projektu neplatí žádné správcovské poplatky ani poplatky za energie, má zaručený příjem, který neklesne pod smluvně dohodnutou hranici, ale může být jen stejný, nebo vyšší2.
  • 3% zaručený roční zisk je vyplácen investičním partnerem v kvartálních platbách.

Partner projektu si vytěžuje svoji bytovo-apartmánovou jednotku sám, platí předepsané měsíční společné poplatky, včetně skutečně spotřebovaných energií a zálohových plateb dodavatelům energií.

INVESTICE

Každý investiční partner projektu vlastní také podíl 1/99 (výše podílu závisí na počtu bytů ve vlastnictví investičního partnera) na ostatních provozech a podlahové ploše Rezidence Kaštieľ Bocian, kam je zahrnut lobby bar, wellness, fitness a restaurace. Konečný hospodářský výsledek je přerozdělován ekvivalentně a hospodářský výsledek společných prostor a provozu se dělí v poměru 65:35 mezi investiční partnery a správcovskou společnost.

EKVIVALENTY INVESTIČNÍCH PARTNERŮ

1+kk bytová jednotka – 1 ekvivalent
2+kk bytová jednotka – 1,5 ekvivalentu
3+kk jednotka – 2 ekvivalenty
Spolu k dispozícii – 4,5 ekvivalentov

Podmínkou pro zařazení do hotelového programu je nákup balíčku standardizovaného nábytku a vybavení v ceně 12 000 EUR včetně DPH za byt 1+kk, 18 000 EUR včetně DPH za byt 2+kk a 24 000 EUR včetně DPH za byt 3+kk.

PARKOVACÍ MÍSTO

Parkovací místo v podzemní garáži je v ceně apartmánu.

UŽÍVÁNÍ APARTMÁNU

Majitelé jednotek mohou i v hotelovém programu svůj apartmán využívat bez omezení, ale jejich čtvrtletní příjem se poníží o počet dní, které v daném čtvrtletí ve svém bytě stráví, a budou jim také účtovány poplatky za správu a služby.

(1) počítá se hodnota investice bez DPH a zisk (výnos) je před zdaněním (daň z příjmu)
(2) alikvótní částka ze zisku z vytěžování nemovitosti a z hospodářského výsledku ostatních provozů rozdělená na základě ekvivalentů